Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

automatická kresba

pc271727.jpg

Při této technice je využívána pravá mozková hemisféra. Je takzvaně vypnut rozum - logika, analýza, racionální uvažování, mužský aspekt našeho já - neboli levá mozková hemisféra. Autor tudíž nepracuje vědomě ale podvědomě. Pravá mozková hemisféra je úzce spjata s duchovními centry. Sídli zde emoce, pocity, prožitky a ovládá levou stranu našeho těla. Sídlí zde ženský aspekt naší lidské podstaty. Záleží na člověku, jak dalece se dokáže uvolnit a potlačit mysl a také na jakém stupni svého duchovního vývoje se právě nalézá. Tzn. je-li již připraven na duševní práci nebo jeho čas teprve přijde... Aby lidský život mohl být vyvážený, je potřeba využívat obě dvě tyto složky mozku rovnoměrně. Mnoho z nás se učí - věřit svým pocitům, následovat své srdce, využívat intuici - protože náš každodenní život nás nutí k opaku. Máme být racionální, logicky uvžovat, analyzovat situace, vše si umět dobře spočítat atd.atd.atd....

 Automatickou kresbu dovede  každý z nás a to od pradávna. Jen to v sobě člověk musí chtít objevit a rozpomenout se na to. Nic na tom není, ale pokud se to podaří a člověk se rozpomene, jeho život začne nabývat jiných rozměrů a nabírat jiných obrátek. Propojením obou mozkových hemisfér vzniká jednota a mír.....který většina z nás mnohdy tak bolestně hledá.....

"Duše to umí...to jen rozum nechce vědět...."

 U techniky  automatické kresby vůbec nezáleží na míře dovedností či talentu. Záleží na tom, jak se kdo dokáže zastavit, uvolnit a napojit na svůj vnitřní hlas, své vnitřní já nebo chcete-li intuici. Obrázky kreslené touto technikou dokáží objevit spoustu potlačovaných emocí či strachů a dát odpovědi na nejasné otázky.

Automatickou kresbou se dají také diagnostikovat skryté nemoci a tělesné či duševní bloky a takto odhalit jejich příčiny, také v případech, kdy běžná lékařská věda selhává.

 

 

 

 

 

Co která hemisféra umí

Mozek je rozdělen na dvě části. Pravou a levou hemisféru. Obě části mozku spolu během všech lidských činností 'spolupracují'.


Levá:


Logické myšlení
Početní představivost
Časovou orientaci
Orientaci v prostoru
Paměť, pozornost a proces myšlení


Pravá:


Představy a fantazie
Je místem smíchu, pláče a nálad
Rozhoduje o vnímání hudby a rytmu
Je místem 'předtuchy'
Ovládá umělecké myšlení