Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úsměv nás nic nestojí a dodá nejvíc energie 

Přísloví napoví, neboť není  přísloví  bez pravdy.

Přísloví jde z rozumu a rozum za příslovím.

Pravda je barová tanečnice, která pro každého jinak zatančí.

Člověk má alespoň špetku rozumu, aby poznal, že bez něho žít nelze, žije z citů a s city toho rozum mnoho nesvede.

Jsou lidé, kteří se   vždy  cítí napadeni, když někdo  vysloví jejich názor.

Rozčilovat se znamená mstít se sám sobě pro blbost jiných.

Když prý člověk stárne, vrací se do vzpomínek, ale stárnutí čeká každého,  vzpomínky jen tomu, kdo je má.

Stáří je  nesmysl,    přijde jen tehdy,  když mu člověk ustoupí.

Bohatý není ten , kdo má zlato a stříbro, ale ten, kdo se spokojuje s málem.

Smích léčí, ale jenom toho, kdo  se chce smát.

Smích jsou dveře a brány,  jimiž se dá do člověka     propašovat mnoho dobrého.

Budoucnost je skoro vždycky   nejistá a věci přicházejí jinak než  je očekáváme.

Není šťastný ten, kdo se druhým zdá, ale ten, kdo se sám  za šťastného pokládá.

Nemůžeš-li čas porazit, dohodni se s ním, udělej si z něj přítele.

Někteří lidé  dovedou   opravovat jen cizí názory nikoliv  vlastní.

Kdo chce být oblíbený, nesmí mít víc rozumu než  ti druzí.

Lichocení je jev, kterého lidé snesou nevídaná kvanta.

Úsměvy jsou zdarma, proto je jich stále nedostatek.

Obtížné neznamená nepřekonatelné.

Člověk se plně projeví teprve tehdy, když  změří své síly nějakou překážkou.

Rozezmát někoho ještě neznamená udělat si z něho přítele.

V přátelství  daleko nedospějete, nejste-li sto odpouštět si vzájemně  malé  nedostatky.

Štěstí je poznat přednosti stáří a stejné štěstí udržet si ve stáří přednosti mládí.

Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.

Neříkej  vždy, co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš.

Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet i když je v právu.

Nezdar  není hanbou, hanbou je  strach z pokusu.

Těžko potlačíš, čemu jsi už přivykl.

Lidé rádi věří tomu, čemu uvěřit chtějí.

Štěstí je to jediné co  můžeme dávat aniž bysme to měli.

Chval přítele veřejně, kárej ho mezi čtyřma očima.

Přítel je ten, kdo o nás všechno ví a má  nás    pořád  stejně rád.

Staří jdou špatně, ale radí dobře.

Nežijeme tak, jak chceme, ale  jak umíme.

Zkušenost  vybírá vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný.

Manželství je jako báseň,  naučíš se ji nazpaměť a pak už  ji jenom odříkáváš, význam slov ti uniká.

S některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět.

Člověka roztrpčuje zlo, které vychází zvenčí, ale nezápasí se svýmvlastním zlem, ač je to vždy v jeho moci.

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí jeho neřesti, za to u toho, koho nesnášíme, jsou  nám proti srsti i jeho ctnosti.

Na své chyby zapomínáme, když o nich neví nikdo kromě nás.

Nic neposiluje lásku tak, jako nepřekonatelné    překážky.

Ten, kterého se mnozí bojí, musí se mnohých bát.

Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.

S inzercí je to jako s půvabnou ženou. Když vyjde, pokaždé všichni zpozorní, když nevychází , nikdo ani  neví.

Kdo se sám nabízí, nedostane velkou odměnu.

Jenom v nečinnosti je  zoufalství.

Věčné hledání cizích chyb je jednou příčinou chyb vlastních.

Daruješ.li člověku rybu, nasytíš ho na  den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.

Nic tak nenabádá k zahálce jako prázdné řeči.

Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli habaděj.

I ta nejlehčí práce ti bude připadat těžká, konáš-li ji nerad.

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.

Žádné skrblení nezasluhuje úcty, kromě toho, které se týká času.

Jen to  ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

Neodsuzuj bližního svého, pokud nebudeš na jeho místě.

Když se dva lidé hádají, vždycky jsou oba vinni, a proto   hádka může přestati, když jeden  z obou uzná svou vinu.

Když je práce potěšením je i život štěstím.

Z úspěchů se těšte a přes  neúspěchy se přenášejte na křídlech motýlích.

Nikdo zlý není šťastný.

Hádají-li se lidé dlouho, dokazuje to, že není  jim  samým jasno oč se hádají.

Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světla ani brýle.

Vykonat dobro není vše, zbývá nemluvit o tom a nic za to nechtít.

Skutečný požitek je v získávání, niko-li v získaném.  

Na poklesky svého bližního neútočit.

Kdo schledává, že chyboval ať neklesá na mysli, i chyby  prospívají zdraví.

Základní lidskou vlastností je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.

Vysříhej se toho, co sám odsuzuješ u druhých.

Máme-li děti vychovávat , je třeba, abychom se také stali dětmi.

Jen chvíli žiješ - každé chvíle škoda, kterou neužiješ.

Chybovat je  v povaze každého člověka, ale jen hlupák

na svém omylu setrvává.

Jediný rozdíl mezi muži a chlapci je v ceně jejich hraček.

S životem je to jako s hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale jak se hraje.

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.

Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých je dávat jim nekonečné rady.

Dobro činit je nejenom krásnější, ale i  slastnější než dobro zakoušet.

Mnozí lidé opovrhují dobrem, ale málokdo ho umí rozdávat.

Čím víc dobrých skutků člověk vykoná, tím víc mu na životě přibývá.

Co Tě nezabije, to Tě posílí.

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

.

Požitek z dobrých skutků je právě v tom, když je člověk vykoná.

Hádky pomáhají spíš zatemňovat než odhalovat pravdu.

Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc.

Není chudý, komu stačí to, co mu zbývá.

Vychvalováním krásných činů vypadáme, jako bychom se na nich podíleli.

Lidé nejvíc odsuzují právě ty slabosti, kterým sami nejsnáze podlehnou.

Chceš křivdu vyléčit? pak na ni zapomeň!

Ne ten člověk žil více, který se dožil vysokého věku, ale ten, který svůj život více procítil.

Zpohodlní-li nohy, zpohodlní i mysl.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky